FAIRPLAY

 

Fairplay... ook op onze club!

 

Op en naast de baan hoort iedereen - van pure recreant tot topspeler, tennisleraar, scheidsrechter, toeschouwer, ouder, bestuurder en vrijwilliger - zich eerlijk en sportief te gedragen. Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport, niet binnen de tennissport en niet op 't Laer. 

Project Fairplay van de KNLTB

De KNLTB wil met het project Fair Play bereiken dat de tennissport sportief, veilig en respectvol blijft, want dit draagt bij aan een plezierige sportbeoefening. Het zorgt ervoor dat leden plezier in het tennis behouden, waardoor ze langer de sport blijven beoefenen.

In de strijd tegen ongewenst gedrag zijn er gedragscodes voor verschillende doelgroepen en is een Reglement Fair Play opgesteld, waar iedereen onder valt en zich aan heeft te houden. Deze aanpak moet er voor zorgen dat een overtreding van de nieuwe gedragscodes – een ‘misdraging’ – daadwerkelijk aangepakt wordt.

Onsportief gedrag of misdraging?

We kennen het allemaal: een discussie tussen spelers of de bal in of uit was. Spelers hebben hier een eigen verantwoordelijkheid in en beslissen over hun eigen speelhelft of de bal in of uit is. Besef wel dat onsportief gedrag nog geen misdraging is.

Onder een misdraging wordt verstaan ‘een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB dan wel de tennis- en/of padelvereniging’. Er zijn verschillende gradaties van misdragingen, maar te denken valt aan uitschelden, bedreiging, of vernieling. Ernstige misdragingen zullen veelal betrekking hebben op seksuele intimidatiematchfixing en doping, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven.

Wat te doen bij misdragingen die plaatsvinden op de club?

Het is belangrijk om te weten dat je binnen je eigen vereniging een eigen verantwoordelijkheid hebt om op te treden als er een misdraging plaatsvindt. De verantwoordelijkheid ligt namelijk in eerste instantie bij de vereniging, die zelf direct maatregelen kan treffen naar aanleiding van een misdraging. Wanneer sprake is van een misdraging dan is het bestuur van je vereniging verplicht dit te melden bij de KNLTB.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 531 4677

T.C. 't Laer

Driftlaan 3
1251 KB Laren

KVK-nummer

40516671