Vertrouwens Contactpersoon

Een veilige sportomgeving voor iedereen

 

't Laer heeft er op advies van de KNLTB en het Centrum voor Veilige Sport voor gekozen om een Vertrouwens Contactpersoon (VCP) aan te stellen. En wel in de persoon van Jaap Montagne.

Jaap is het centrale aanspreekpunt waar iedereen die bij onze club betrokken is, terecht kan om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag. Dat kan bijvoorbeeld gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. 

De VCP is géén hulpverlener en doet bij incidenten géén onderzoek in de vereniging. Een Vertrouwens Contactpersoon luistert, denkt mee en kent het sportnetwerk. Daarmee is deze rol een welkome aanvulling op de taken van het bestuur.

Daarnaast houdt Jaap de sociale veiligheid binnen de club in de gaten en geeft het bestuur daarover gevraagd of ongevraagd adviezen .

Krijg je onverhoopt te maken met grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, neem dan telefonisch contact op met Jaap Montagne op 06 12 794 849. 

De KNLTB heeft zelf ook vertrouwenspersonen, die je kunt benaderen. Zie https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/regels-en-gedrag/fair-play/vertrouwenspersonen/

Een ander alternatief bij grensoverschrijdend gedrag is het Centrum voor Veilige Sport. Zie https://centrumveiligesport.nl/een-melding-maken/wie-kan-melden

 

 

 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 531 4677

T.C. 't Laer

Driftlaan 3
1251 KB Laren

KVK-nummer

40516671