// Zonder vrijwilligers geen tennis – T.C. 't Laer

Zonder vrijwilligers geen tennis

Beste Laer-leden & ouders van Laer-jeugdleden,

Eind 2017 hebben we met 80% van de leden voor het voortbestaan van onze mooie club gestemd! Er werden toen echter wel twee voorwaarden aan blijven gesteld:

  • Een gezond leden aantal
  • Voldoende vrijwilligers

Een heel gezond ledenaantal hebben we met veel enthousiasme midden 2018 al weten te bereiken tegen elke landelijke tennis trend in. Dus dat is check!

Dat enthousiasme komt alleen nog uit een veel te kleine groep actieve leden en dit moet in de komende 6 maanden veranderen om de club ook in 2019 draaiende te kunnen houden op het niveau dat we met z’n allen willen.

Om dit te bewerkstelligen starten we de actie ‘ zonder vrijwilligers geen tennis’ een slogan overgenomen van de KNLTB, maar ook voor tennis en ‘t Laer heel waar!

Wat gaan we de komende maanden doen?

  • We roepen een vrijwilligers coördinator in het leven, die zorgt dat we de werving van vrijwilligers strategisch aanpakken
  • We zorgen dat alle leden een heel duidelijk inzicht krijgen naar welke ondersteuning we zoeken
  • We gaan testen om taken op te delen, waarbij leden die een taak op zich nemen niet meer altijd automatisch onderdeel van een commissie uitmaken. Dat scheelt weer tijd en vergaderen!
  • We kijken kritisch naar de activiteiten kalender, wat kan of moet anders, en soms meer geconsolideerd om zo de druk op de vrijwilligers te verlagen

Meer informatie is te vinden op: www.tlaer.nl/vrijwilligers en daar kun je ook spontaan aanmelden of om meer informatie over openingen vragen!

En mocht je benaderd worden, dan hopen we op een positieve reactie te mogen rekenen. Want naast dat het goed is voor de club, weten we uit eigen ervaring dat een bijdrage leveren ook heel veel gezelligheid breng.

Namens het bestuur,

Ward van Kampen
Voorzitter T.C. ‘t Laer