// World Tour Tenniskids – T.C. 't Laer

World Tour Tenniskids


De World Tour is de competitie voor kinderen in Rood en Oranje.

De World Tour bestaat uit twaalf speelmomenten, verdeeld over meerdere maanden in het jaar. Voor zowel de rode als de oranje kinderen wordt er iedere eerste zondag van de maand gespeeld. Op deze manier spelen kinderen bijna het hele jaar wedstrijden.

Leeftijdsindeling

Rode kids

– Leeftijd: 6-9 jaar
– 9 wedstrijden per jaar
– 2-12 spelers
– Speeltijd max. 2 uur
– Er worden van alle spelers 2 teams gemaakt en die spelen onderling steeds tegen elkaar.
– De wedstrijden zijn met punten tot de 7, dus geen games.
– Gewonnen betekent een hoedje voor je team, dus geen individuele prestatie.

Oranje kids

– Leeftijd: 8-11 jaar
– 9 wedstrijden
– 2-8 spelers
– Speeltijd max. 3 uur
– Er worden van alle spelers 2 teams gemaakt en die spelen onderling steeds tegen elkaar.
– De wedstrijden gaan om de best of 3 tie-breaks tot de 7, dus geen games.
– Gewonnen betekent een punt voor je vereniging.

De Speeldagen World Tour (Rood-Oranje) 2018:

  • 18-03-2018
  • 25-03-2018
  • 02-04-2018
  • 10-06-2018
  • 17-06-2018
  • 24-06-2018
  • 01-07-2018

In het najaar worden er ook nog World Tours gepland, deze worden t.z.t. bekend gemaakt.

Regels World Tour oranje:

KNLTB voorjaar World Tour 2018-Zondag

ALGEMEEN:

1. Inschrijving World Tour sluit op 31 december 2017.

2. Bij inschrijving en deelname dient ieder kind KNLTB-lid te zijn bij een vereniging. Het hebben van een geldig bondsnummer is dus verplicht. Het is mogelijk om een lid van een andere vereniging in je rode of oranje team te laten spelen, mits dit in goed overleg tussen beide clubs is afgesproken. Op verzoek van de functionaris Tenniskids kan de KNLTB deze speler, die geen lid is van jouw club maar wel van een andere club, toevoegen aan jouw club dan wel team.

3. Het inschrijfgeld bedraagt € 24,72 per ploeg.

4. De speeldagen zijn 18 maart25 maart, 2 april (2e Paasdag), 10 juni, 17 juni, 24 juni en 1 juli 2018. Voor de speeldagen in september en oktober (najaar) volgt een nieuw inschrijfmoment in juni 2018.

5. Op 7 en 8 juli is het Tenniskids Feest op meerdere locaties in het land voor alle kids die dit voorjaar (minimaal) 3x hebben deelgenomen.

6. Er worden twee indelingen gemaakt. Eén voor de periode maart-april en één voor de periode juni-juli.

7. Er wordt gespeeld op banen die de vereniging beschikbaar stelt. Dit zijn in principe buitenbanen, maar het kan bij uitwijk ook indoor zijn. Bij het (deels) niet beschikbaar hebben van banen op een speeldag dat je ‘host’ bent, kan er worden uitgeweken naar een buurvereniging, een ander tijdstip, of een andere speeldatum (kan ook een andere dag dan de zondag zijn). Dit dient de ‘host’ tijdig te overleggen met de functionaris Tenniskids van de clubs in de betreffende afdeling. Indien de ‘host’ er echt niet meer uitkomt een alternatief te vinden, dan kun je contact opnemen met de KNLTB. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

8. Als u meerdere ploegen inschrijft, verzoeken wij u zoveel mogelijk banen per speeldag beschikbaar te stellen. Bij het ‘hosten’ zijn er voor Rood minimaal 1,5 baan per afdeling benodigd en voor Oranje 3 banen per afdeling. Een afdeling bestaat uit totaal ca. 18-24 kids.

9. Alle deelnames worden per speeldag op individueel niveau geregistreerd. Dit gebeurt middels een softwareprogramma (Tenniskids planner) dat beschikbaar wordt gesteld. In Oranje wordt er tevens een ploegenresultaat berekend per speeldag.

WORLD TOUR ORANJE, voorjaar 2018

1. Een ploeg bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.

2. Kinderen zijn van geboortejaar 2010 t/m 2007 en hebben het niveau Oranje. In uitzonderlijke gevallen, als het kind écht nog niet de vaardigheid heeft voor groen, mogen kinderen max. 2 jaar te oud zijn (t/m 2005). Of als het kind erg getalenteerd is en niveau rood is ontgroeid, mag het max. 2 jaar te jong zijn (vanaf 2012).

3. Er kan worden ingeschreven voor Oranje 1 (O1, de betere, meer ervaren, vaardige en ambitieuze spelers) of Oranje 2 (O2, beginners, minder vaardig). Alle kinderen binnen de ploeg dienen dezelfde jeugdspeelsterkte te hebben.

4. Oranje speelt op een ¾ baan, de achterlijn ligt halverwege de servicelijn en baseline.

5. Er worden enkels en dubbels gespeeld, waarbij de dubbelpartner zoveel mogelijk van de eigen vereniging is. De dubbels worden ‘ad random’ door een computerprogramma (Tenniskids planner) samengesteld. De dubbels spelen in het dubbelveld, dus incl. de tramrails.

6. Er wordt met oranje ballen gespeeld. De hostvereniging zorgt voor aanwezigheid van 3 ballen per baan en maakt voor aanvang de oranje banen klaar. De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de afdeling zijn ingedeeld.

7. Advies start speeldag is 9.00 uur, aanwezig 8.45 uur. Totale speelduur van de dag is ca. 2½ tot maximaal 3 uur. Indien de hostvereniging meerdere afdelingen ontvangt, kan een later aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 12.00 uur).

8. Bij de indeling streven we ernaar meerdere ploegen bij elkaar te brengen met in totaal tussen de ca. 18-24 kinderen. Dit aantal past op 3 tot 4 tennisbanen. Eventueel wordt er op een smalle oranje baan gespeeld (halve lengtebaan incl. tramrails), echter alleen bij gebrek aan voldoende banen.

9. Naast de oranje baan van enkelspelzijlijn naar enkelspelzijlijn is het ook mogelijk van een smallere versie van de oranje baan gebruik te maken. De zijlijnen van deze baan liggen dan zo’n 80 cm binnen de enkelspelzijlijnen van de volledige baan.

10. Oranje speelt om 4 gewonnen games en wordt het Beslissend Punt Systeem (BPS) toegepast bij een 40-40 stand. Bij een 3-3 stand in games wordt een beslissende game gespeeld (geen tiebreak). Serveren mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat.

11. Er worden alleen partijresultaten bijgehouden zoals winnaar of verliezer, bijv. Pietje wint, Jantje verliest. Iedere speeldag wordt een ploeg binnen de afdeling dagwinnaar.