// Woord van Ward – December – T.C. 't Laer

Woord van Ward – December

Beste leden,

2020 is bijna voorbij en dit is ook de laatste Babbelaer van 2020. Als club hebben we een uitdagend en bijzonder jaar achter de rug. Helaas zijn ook voor ons de corona maatregelen nog niet voorbij. De jaarlijkse vrijwilligers bijeenkomst en de jaarlijkse nieuwjaarsborrel zullen niet doorgaan.

Op 30 januari 2021 zullen wij als club een virtuele algemene leden vergadering (ALV) houden. De officiële uitnodiging met agenda en verdere informatie volgt nog. Gelukkig hebben wij tot in december nog kunnen tennissen. I.v.m. de kou en vorst zullen de banen uiterlijk 18 december gesloten worden en kan er dan niet meer gespeeld worden.

Namens het bestuur wensen wij iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2021.