// Toernooileider Open Jeugd Toernooi – T.C. 't Laer

Toernooileider Open Jeugd Toernooi

TAKEN:

  • De Verenigingstoernooileider (VTL) is de persoon binnen de vereniging die gecertificeerd is om een goedgekeurd KNLTB-toernooi te organiseren.
  • Het Open Jeugd Toernooi wordt elk jaar bij ‘t Laer georganiseerd in de eerste week van juni. Spelers t/m17 jaar van onze eigen club en alle andere Nederlandse clubs zijn welkom om deel te nemen in de verschillende onderdelen.
  • Je bent verantwoordelijk voor het aanmelden en tijdig openzetten van het toernooi bij de KNLTB. Je werkt hierin nauw samen met een tweede VTL en de voorzitter van de Technische Commissie.
  • Je stuurt de toernooicommissie aan en begint tijdig met het plannen en voorbereiden van het toernooi: website, marketing op social media, onze eigen jeugdleden enthousiast maken
  • Net voor de start voer je de loting uit en maak je een speelschema. Dit vraagt handigheid in de toernooiplanner (andere VTL’s kunnen je hierin wegwijs maken)
  • Voor de week zelf maak je een tafel-indeling: veel ouders met ervaring of oudere jeugdspelers kunnen helpen met het aanmelden en wegwijs maken van deelnemers.
  • In de week ben jij eindverantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijden en het aanspreekpunt voor mogelijke disputen. Je hoeft zeker niet de hele tijd aanwezig te zijn, maar wel bereikbaar die week en samen met de commissie de wedstrijden juist doorplannen.
  • Tenslotte ben je verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Inkomsten van deelname en sponsors afzetten tegen prijzengeld en andere onkosten. Baromzet valt buiten je verantwoordelijkheid, maar is die week wel altijd een heel mooi neveneffect.

Nodig om te halen: VTL-certificaat van de KNLTB

WAAR MOET JE ENERGIE VAN KRIJGEN:

Het doen van vrijwilligerswerk levert niet alleen wat op voor de club. Als lid  leer je veel mensen kennen  waar je zowel privé als zakelijk iets aan kunt hebben.  Voor jongeren is het ook een mooie mogelijkheid om  ervaringen op te doen die je aan het begin van je carrière kunt vermelden want je leert samenwerken, organiseren, plannen en nog veel meer!

Geïnteresseerd? Benader voor deze functie Letty Faas via jc@tlaer.nl

Overzicht