// Vrijwilligers coordinator – T.C. 't Laer

Vrijwilligers coordinator

TAKEN:

  • Is verantwoordelijk voor een planmatige aanpak voor werving en behoud van vrijwilligers (= vrijwiligersbeleid)
  • Brengt het vrijwilligerspotentieel binnen de vereniging in kaart alsmede mogelijke toekomstige open posities
  • Heeft een adviserende rol richting bestuur en commissies op basis van ervaringen van vrijwilligers over mogelijke verbeterpunten
  • Coördineert de taak-en functieomschrijvingen voor open vacatures (opstellen taak-en functieomschrijving is verantwoordelijkheid voor de commissie met de vacature)
  • Behartigt de belangen van de vrijwilligers: bijvoorbeeld zorg voor voldoende waardering, ondersteuning bij mogelijke knelpunten

WAAR MOET JE ENERGIE VAN KRIJGEN:

Het doen van vrijwilligerswerk levert niet alleen wat op voor de club.

Als lid  leer je veel mensen kennen  waar je zowel privé als zakelijk iets aan kunt hebben.  Voor jongeren is het ook een mooie mogelijkheid om  ervaringen op te doen die je aan het begin van je carrière kunt vermelden want je leert samenwerken, organiseren, plannen en nog veel meer!

Geïnteresseerd? Benader voor deze functie Ward van Kampen – voorzitter@tlaer.nl

Overzicht