// UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 2019 VAN T.C. ’t LAER. – T.C. 't Laer

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 2019 VAN T.C. ’t LAER.

Beste leden van T.C. ’t Laer,

Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van onze jaarlijkse ALV,

te houden op

                 WOENSDAG 30 januari 2019

in ons clubhuis, aanvang te 20.00 uur.

De agenda met de bijbehorende stukken volgt begin januari.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur

Ward van Kampen

Voorzitter T.C. ’t Laer