// UITNODIGING VOOR DE ALV – 26-01-2016 – T.C. 't Laer

UITNODIGING VOOR DE ALV – 26-01-2016

Beste leden,

Bij deze hebben wij het genoegen U uit te nodigen tot het bijwonen van de op

DINSDAG 26 januari 2016

te houden jaarlijkse ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) in ons clubhuis,

AANVANG: 20.00 UUR.

De op de vergadering betrekking hebbende stukken kunt U vinden via deze link met uitzondering van de jaarrekening 2015, Balans 2015, de begroting 2016 en de lange termijn planning van de voorgenomen/benodigde investeringen. Deze vergaderstukken zijn aan deze mail toegevoegd als bijlage.

Ten aanzien het stellen van tegenkandidaten van de door het bestuur voorgestelde  kandidaten voor de opvolging van de aftredende bestuursleden: Pim Walter (Clubhuiscommissie), Martijn ten Kroode (Technische Commissie) en Carel van Hest (Voorzitter);  zie de stukken behorend bij agendapunt 16 op onze website.

Namens het bestuur tot 26 januari:

Carel van Hest, voorzitter
Frits Meijers, secretaris.