// Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2015. – T.C. 't Laer

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2015.

Beste leden,

Bij deze hebben wij het genoegen U uit te nodigen tot het bijwonen van de op

dinsdag 27 januari 2015

te houden Algemene Ledenvergadering in ons clubhuis, aanvang om 20:15 uur.

Namens het bestuur:

Carel van Hest, voorzitter

Frits Meijers, secretaris.

Verdere informatie, klik hier