// UITNODIGING DIGITALE ALV 2021 & AGENDA (30-01-21) – T.C. 't Laer

UITNODIGING DIGITALE ALV 2021 & AGENDA (30-01-21)

Beste leden van T.C. ’t Laer,

Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van onze jaarlijkse ALV, te houden op:

ZATERDAG 30 JANUARI 2021

Aanvang om 15:00 uur. De vergadering zal digitaal/op afstand gehouden worden.

De agenda is als bijlage toegevoegd. De onderliggende stukken, presentatie en instructies voor de digitale vergadering volgen midden januari, zodra de resultaten over 2020 en de begroting voor 2021 rond zijn.

Een speciale spoedwet maakt het mogelijk een Algemene Ledenvergadering volledig digitaal te organiseren, of om de ALV vier maanden uit te stellen. Meer informatie omtrent een digitale ALV kunt u vinden op de site van de KNLTB.

Verenigingen die ervoor kiezen op basis van de spoedwet de ALV volledig digitaal te houden, moeten wel enkele belangrijke voorwaarden in acht nemen:

  • Leden hebben tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de ALV de mogelijkheid vragen in te dienen naar aanleiding van de eerder gecommuniceerde onderwerpen voor de ALV. Dat kan bijvoorbeeld via email of chat. Deze vragen dienen uiterlijk tijdens de geplande ALV te worden beantwoord.
  • De antwoorden op deze vragen moeten op de website van de vereniging worden gepubliceerd, of via een ander digitaal communicatiemiddel voor alle leden toegankelijk zijn.
  • Het bestuur moet zich, ondanks de volledig digitaal georganiseerde ALV, inspannen om het stellen van nadere vragen ook tijdens de ALV mogelijk te maken, tenzij dit door de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevraagd.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Ward van Kampen (voorzitter)

Bea Trompetter (secretaris)

Verdere informatie (wanneer beschikbaar) kan hier gevonden worden.