// Trainingsreglement 2016 – T.C. 't Laer

Trainingsreglement 2016

 1. De zomertraining start in week 10 (7- 11 maart) en eindigt in week 47 (21-25 nov.)
 2. Vanaf 28 februari wordt het trainingsschema vermeld op de website.
 3. Wanneer de jeugdleden verhinderd zijn voor een training dienen zij dit vooraf te melden door naar het clubhuis te bellen (tel. 035-5314677).
 4. Er wordt in groepen van maximaal 6 kinderen getraind. De lessen duren 50 minuten. Junioren hebben 60 minuten de beschikking over de baan, waarvan 10 minuten worden gebruikt voor warming-up en vegen van de baan.
 5. De Trainers en de Jeugd Commissie doen hun uiterste best om de kinderen in te delen op tijden die hen het beste uitkomen, maar garantie kan niet gegeven worden.
 6. Er zullen geen trainingen gegeven worden in de volgende periodes en dagen
  1. 2e Paasdag (28 maart), Hemelvaartdag  (5 mei), 2e Pinksterdag (16 mei)
 1. In de week van 18 juli t/m 26 augustus i.v.m. de trainingsweek, open jeugdtoernooi en zomervakantie
  1. In de week van 5 september t/m 9 september (week 36) komen alle trainingen na 18.00  te vervallen i.v.m. het open 6/7 toernooi
 1. Trainingen zijn uitsluitend toegankelijk voor Laer-leden en kunnen alleen gevolgd worden bij aan de vereniging verbonden trainers.
 2. Het inschrijvingsformulier voor de training is bindend vanaf moment van binnenkomst bij TC ’t Laer. Afzegging van de training na inschrijving verplicht u tot het betalen van het volledige trainingsgeld.
 3. Restitutie van het trainingsgeld ten gevolge van ziekte of andere oorzaken is niet mogelijk.
 4. Gemiste trainingen kunnen niet worden ingehaald, evenals een onderbroken training.
 5. Onbehoorlijk gedrag naar de trainer en/of medespeler kan niet worden getolereerd. Leerlingen zullen de les moeten verlaten en bij herhaling zullen verdere maatregelen worden genomen.
 6. Om de trainingen goed te laten verlopen, kunnen de trainers tijdens de les niet gestoord worden.
 7. Tenniskleding en correcte gravel tennisschoenen zijn vereist.
 8. Het volgen van de trainingen is voor eigen risico.
 9. Aanmelding voor de trainingen houdt in dat u akkoord gaat met het Trainingsreglement en de in bijgaande brief aangegeven tarieven.