// ’t Laer in het nieuws – Erfpacht – T.C. 't Laer

’t Laer in het nieuws – Erfpacht

Bron: Gooi- en Eemlander 15 februari

De gemeente Laren gaat de erfpachtovereenkomst met tennisvereniging ’t Laer verlengen. De mondelinge toezegging daarover heeft wethouder Ton Stam gedaan aan de vereniging aan de Driftlaan. Wel moeten burgemeester en wethouders er nog een formeel besluit over nemen.

Stam liet dat donderdagavond weten aan de raadscommissie maatschappij en financiën. Die besprak de regeling over investeringssubsidies voor sport- en scoutingverenigingen. Stam kreeg een vraag over de erfpacht van ’t Laer, omdat het niet goed denkbaar is dat erfpacht niet wordt verlengd en toch een investeringssubsidie wordt verleend.

Het college heeft voor subsidie bij investeringen in sportaccommodaties een reglement opgesteld. Per jaar kan de gemeenteraad vaststellen hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. Het college stelt voor dit jaar 300.000 euro uit te trekken. De politiek vindt dat in orde.

Wel had de raadscommissie vragen en kanttekeningen. Zo vroeg Jolanda Graafsma (CDA) zich af of een sportclub ergens beroep kan aantekenen tegen het besluit van burgemeester en wethouders om een subsidieaanvraag af te wijzen. Dacht wethouder Stam aanvankelijk dat dat niet kan, uiteindelijk liet hij weten dat tegen besluiten van het college bezwaar kan worden gemaakt bij de commissie beroep en bezwaar.

Hans van Goozen (Larens Behoud) wilde weten of de Sportraad een rol is toebedacht bij de sportsubsidies. Stam verklaarde dat ’ik met de Sportraad zal praten over hun opvattingen over te nemen collegebesluiten’. Daarmee lijkt de raad een adviesrol toe te vallen, maar in het subsidiereglement staat daarover niets.

In het reglement staat wel dat sommige investeringen voor de helft, andere voor 30 procent kunnen worden gesubsidieerd. Andreas Grunwald (D66) opperde daaraan het woord ’maximaal’ toe te voegen. Dan kan een subsidie ook lager zijn en kan geld over meer sportclubs worden uitgesmeerd. Wethouder Stam wees dat af. Bij de evaluatie van de regeling komt dat wel aan de orde, stelde hij.

Bekijk dit artikel via https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20190215_48042571/erfpacht-tennisclub-t-laer-verlengd-groen-licht-voor-sportsubsidies