// SPORTVERKIEZING 2019 LAREN – T.C. 't Laer

SPORTVERKIEZING 2019 LAREN

De gemeente Laren, Sportief en Gezond BEL, de sportraad van Laren zijn verheugd u te kunnen meedelen dat na het succes van vorig jaar we voor de  2e keer op rij, een sportverkiezing gaan organiseren.

Het doel is om de sport in de Gemeente Laren te stimuleren en zoveel mogelijk mensen te laten participeren bij de sport. We willen de samenleving in Laren kennis laten maken met de vele sporttalenten die ons dorp rijk is.

Jullie kennen als geen ander de sporters die zich in dit sportjaar hebben laten zien op verschillende toernooien, wedstrijden en/of andere bijeenkomsten.

Graag ontvangen wij de namen via de mail met daarbij een motivatie waarom hij/zij in aanmerking zou moeten komen voor een nominatie.

Tot 10 december kan er worden aangemeld. Dan gaat een vakjury, bestaande uit allerlei prominenten uit de sport(-marketing) wereld een keuze maken wie per categorie genomineerd gaan worden. Daarna is het aan het publiek om te stemmen op hun favoriete sporter(s).

De verkiezing vindt plaats in het Brinkhuis op vrijdagavond 17 januari 2020.  We hebben een avondvullend programma met naast de uitreikingen van de Awards ook entertainment. Elsemieke Havenga en Simon Cziommer zijn de presentatoren van de avond.

De avond is alleen voor genodigden, de verenigingen kunnen maximaal 3 personen afvaardigen, exclusief eventueel genomineerde sporters  en hun familie van hun club.

Contactpersoon: Marieke Pol (06-51531353) – Nick Scholten (06-28628908) info@sportraadlaren.nl

REGLEMENT

Categorieën

Tijdens de sportverkiezing wordt er in de volgende categorieën gestreden om sporter of ploeg van het jaar, te weten:

 1. Sportman van het jaar 2019
 2. Sportvrouw van het jaar 2019
 3. Sporttalent van het jaar 2019
 4. Sportploeg van het jaar 2019
 5. Sportveteraan van het jaar 2019

De vakjury kan bepalen tijdens deze avond een award uit te reiken aan een sporter of sportster, ploeg die zich heeft bewezen binnen de Larense sport en woonachtig en/of sportief actief binnen de gemeente Laren.

Aanmelden kandidaten voor nominatie

Door middel van het aanschrijven van sportverenigingen en – organisaties binnen de gemeente Laren, door middel van de plaatselijke pers en door middel van ter beschikking staande communicatiemiddelen, worden de sportverenigingen- en organisaties eìn de inwoners van de gemeente Laren in de gelegenheid gesteld kandidaten voor te dragen voor de nominatie van de Larense Sportman, sportvrouw, sportploeg, sporttalent, sportveteraan.

Een aanmelding moet voorzien zijn van een motivatie. Mail naar info@sportraadlaren.nl

Nomineren

Tot 10 december kunnen er sporters worden aangemeld. Daarna gaat de vakjury in overleg. Een vakjury nomineert een 3-tal genomineerden in elke categorie. De nominaties zullen via de krant,  mail, internet en/of social media bekend gemaakt worden. De beslissing van de vakjury is bindend.

Criteria voor genomineerden

 1. Voor alle categorieën geldt dat de prestatie geleverd dient te zijn van 1 december 2018 tot en met 30 november 2019.
 2. De te nomineren sporter dienen hun tak van sport te beoefenen onder auspiciën van een bij het NOC*NSF aangesloten/erkende sportbond of sportorganisatie, dan wel onder auspiciën van een andere landelijke erkende bond- of organisatie.
 3. De genomineerde moet in het jaar waarin de te beoordelen prestatie(s) geleverd (is) zijn, minimaal zes maanden woonachtig zijn (geweest) in de gemeente Laren. Oìf moet minimaal zes maanden lid zijn geweest van een sportvereniging welke statutair in de gemeente Laren is gevestigd.              * geen harde eis
 4. De genomineerden voor de titel sportman/sportvrouw van het jaar zijn 18 jaar of ouder.
 5. De genomineerde sportploegen dienen hun sportieve activiteiten te verrichten onder auspiciën van een sportvereniging of een sportorganisatie binnen de gemeente Laren. Leden van genomineerde teams behoeven niet woonachtig te zijn binnen de gemeentegrenzen. De sportploeg bestaat uit minimaal 2 personen.
 6. De genomineerden voor de titel sporttalent dienen de prestatie in de leeftijd jonger dan 18 jaar te hebben neergezet.
 7. Mededinging naar de Sportveteraan van het jaar staat alleen open voor de leeftijd 60+ en woonachtig in de Gemeente Laren.
 8. De prestatie is behaald tijdens:
  1. Clubkampioenschappen
  2. Stadskampioenschappen
  3. Regionale kampioenschappen
  4. Provinciale kampioenschappen
  5. Nederlandse kampioenschappen
  6. Europese kampioenschappen
  7. Wereldkampioenschappen

– Deelnemer en/of Medaillewinnaar Olympische Spelen (optioneel)

De verkiezingen
Na het bekend maken van de genomineerden, kan er gestemd worden door de verenigingen (en of bewoners) uit de gemeente Laren en de vakjury. Deze stemmen bepalen de uiteindelijke winnaar. Bij een gelijke stand zal de stem van de vakjury de doorslag geven.