// Overlijden van Frits Meijers – T.C. 't Laer

Overlijden van Frits Meijers

Wij zijn diep getroffen door het overlijden van 
 
Frits Meijers
 
Frits is jarenlang lid geweest van onze vereniging en heeft tot eind vorig seizoen diverse jaren binnen het bestuur als secretaris gefungeerd. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor wat hij voor de vereniging heeft gedaan.
 
Wij wensen zijn vrouw Riet, de kinderen, naaste familie en dierbaren veel sterkte en kracht toe om dit grote verlies te dragen.
 
Het bestuur van T.C. ’t Laer