// NIX 18 – T.C. 't Laer

NIX 18

Wij zijn een Sportvereniging van NIX


Voor een vitale en sportieve samenleving is het van essentieel belang dat alcoholmisbruik wordt tegengegaan. Alcoholmisbruik is een serieus probleem, waarbij alcoholmisbruik onder jongeren een grote bron van zorg is. Wij zetten ons daarom in voor de norm NIX18: geen alcohol onder de 18 jaar.

Waarom NIX18?

Er is steeds meer bewijs dat alcohol schadelijk is voor de ontwikkeling van de hersenen van jongeren. Dit kan leiden tot slechtere schoolprestaties, ongelukken, overschrijden van (seksuele) grenzen en alcoholvergiftiging. Daarom is het verboden alcohol te
verkopen aan jongeren onder de 18.

Onze regels van NIX

Wij verkopen geen alcohol aan jongeren onder de 18
jaar.

  • Nog geen 25? Toon je ID.
  • Een sportpas is geen geldig legitimatiebewijs. Alleen
    je paspoort, id-bewijs of vreemdelingendocument is
    geldig.
  • Wij verkopen geen alcohol die vervolgens wordt
    doorgegeven aan een jongere.

We vragen uw medewerking bij deze regels.
Onze gemeente voert regelmatig controles uit. Als we een overtreding begaan, riskeren we een boete van €1360,-

Wilt u meer informatie over alcohol?
– Kijk op www.nix18.nl
– Kijk op www.alcoholinfo.nl