// Najaars Competitieleider Junioren – T.C. 't Laer

Najaars Competitieleider Junioren

TAKEN:

 • Heeft de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de najaarscompetitie van de junioren en werkt nauw samen met de najaars competitieleider van de senioren
 • Stemt competitieaanbod & capaciteit af met de voorzitter van de Jeugd Commissie
 • Is verantwoordelijk voor het inschrijven van de junior leden voor de competitie (club intern)
 • Stemt de competitie indeling af met de trainer & de voorzitter van de Jeugd Commissie
 • Is verantwoordelijk voor het inschrijven van de competitie teams bij de KNLTB (in samenwerking met de collega van de senioren)
 • Informeert & stuurt de captains van de teams aan
 • Voert de begintijden van de competitie in ruim voor aanvang van de competitie
 • Is het contactpunt voor vragen van tegenstanders over starttijden
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van het baanschema voor de competitiedagen (bij meer dan 2 thuisspelende teams)
 • Deelt de competitie mappen & ballen uit voor aanvang van de competitie en coördineert de betaling van de bijdragen met de penningmeester
 • Geeft ondersteuning aan de Voorjaars Competitieleider junioren (omgekeerd ontvangt ondersteuning van de Voorjaars Competieleider junioren tijdens de najaars competitie indien nodig)

Handig om te halen: VCL-certificaat van de KNLTB

WAAR MOET JE ENERGIE VAN KRIJGEN:

Het doen van vrijwilligerswerk levert niet alleen wat op voor de club. Als lid  leer je veel mensen kennen  waar je zowel privé als zakelijk iets aan kunt hebben.  Voor jongeren is het ook een mooie mogelijkheid om  ervaringen op te doen die je aan het begin van je carrière kunt vermelden want je leert samenwerken, organiseren, plannen en nog veel meer!

Geïnteresseerd? Benader voor deze functie Letty Faas via jc@tlaer.nl

Overzicht