// Instructie voor Barvrijwilligers – T.C. 't Laer

Instructie voor Barvrijwilligers

 • De Drank- en Horecawet schrijft voor dat in het clubhuis geen alcohol mag worden geschonken, als er niet of een leidinggevende aanwezig is of een geïnstrueerde barvrijwilliger.
De leidinggevenden zijn Wim Huisman en Pim Walter. 
Deze instructie is bedoeld voor alle leden die bardiensten vervullen.

Het doel van de Drank- en Horecawet :

 • de verstrekking van alcoholhoudende dranken op een verantwoorde manier reguleren
 • voorkomen van mogelijke risico’s zoals :
  • alcoholgebruik door kinderen
  • overmatig gebruik
  • ongevallen onder invloed

Kennis van wettelijke voorschriften :

 • Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht of verstrekt.
 • Aan ouderen mag geen alcohol worden verkocht wanneer deze is bedoeld voor jongeren onder de 18 jaar.
 • Er moet om een geldig leeftijdsbewijs worden gevraagd!
 • Er mag geen alcohol verstrekt worden aan mensen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of die onder invloed van drugs zijn of bij wie dit mogelijk kan leiden tot verstoring van openbare orde, veiligheid en zedelijkheid.

DE GEINSTRUEERDE BARVRIJWILLIGERS DIENEN DE HUISREGELS TE HANDHAVEN.

HUISREGELS :

 • Het is verboden zelf meegebrachte alcohol te drinken, ook op het terras
 • Er mag alleen alcohol gedronken worden in de kantine, op het terras en bij de banen ( nooit op de banen )
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan :
  •  jeugdleiders in functi
  • chauffeurs die spelers vervoeren (de “BOB”
  • personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren
 • Er dient voorkomen te worden dat er bij vertrek van het park dat er gereden gaat worden met meer dan het toegestane alhoholpromillage
 • Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol tijdens hun dienst
 • Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zijn niet toegestaan
 • Het gebruik van alocoholvrije dranken wordt bevorderd
 • Personen die agressief gedrag vertonen worden verwijderd
 • Aanwijzingen van de leidinggevenden of indien deze niet aanwezig zijn, van de barvrijwilligers dienen te worden opgevolgd

N.B.
RIJDEN MET EEN BAG ( BLOEDALCOHOLGEHALTE) VAN MEER DAN 0,5 promille IS STRAFBAAR. ( dit geldt ook voor fietsen ).
 DEZE GRENS WORDT BEREIKT NA 2 OF 3 STANDAARDGLAZEN IN EEN UUR.

De openingstijden van het clubhuis zijn :

Maandag tot en met zondag 09.00-24.00 u.

Conform de Algemene Politieverordening van de gemeente Laren is het mogelijk op vrijdag en zaterdag pas te sluiten om 01.00u. 
Deze mogelijkheid wordt bij het t’Laer niet benut, behalve in zeer bijzondere gevallen en uitsluitend met toestemming van de Clubhuiscommissie.

Dat betekent dat het clubhuis door de barverantwoordelijke ’s avonds om uiterlijk 24.00 uur gesloten moet worden.
 Geen bardienst overdragen aan welwillenden die “wel wat langer willen staan“!

Er zijn afwijkingen van de openingstijden mogelijk :

Op competitieweekenden gaat het clubhuis open om 08.30 u. 
Op zondagavonden buiten de competitie periode is het clubhuis gesloten. 
In de zomervakantie zal het clubhuis in overleg en na communicatie aan de leden 2 a 3 weken gesloten zijn.

Schenktijden voor alcohol :

Er mag alleen alcohol geschonken worden vanaf 12.30 u. ’s middags.

De Clubhuiscommissie