// Erfpachtovereenkomst verlengd met 25 jaar! – T.C. 't Laer

Erfpachtovereenkomst verlengd met 25 jaar!

Beste leden,

Met heel veel trots en blijdschap kunnen we melden dat we afgelopen woensdag, 18 december om 15:00 uur, de erfpachtovereenkomst van ons prachtige tennispark met de gemeente Laren hebben getekend en bekrachtigd bij de notaris. Hiermee is de verlenging officieel een feit.

De afgelopen jaren zijn we achter de schermen druk bezig geweest om de erfpacht te verlengen en met succes. De oude overeenkomst loopt af per 31 dec 2022 en wordt daarna met 25 extra jaren verlengd.

Deze overeenkomst is natuurlijk een zeer grote stap voor de toekomst omdat we nu kunnen gaan investeren. 

En op dit vlak hebben we nog meer goed nieuws. We hebben subsidie ontvangen van zowel de Gemeente als het rijk voor LED-verlichting op de banen, wat ons park ook nog eens duurzamer maakt. De planning is nu dat de nieuwe LED lampen voor de start van het nieuwe tennisseizoen klaar zijn voor gebruik.. 

En verder kunnen we laten weten dat ons ledenaantal op een mooi en gezond niveau is van 467 leden, ongeveer 25% meer dan 2 jaar geleden. Dus iets waar we ook heel erg trots op mogen zijn. 

Kijkend naar de toekomst hebben we ook een belangrijke stap genomen om te veranderen van tennisschool. We zijn een samenwerking aangegaan met Tennis Academy Kockx.

Met zoveel positieve veranderingen kan het jaar 2020 nu al niet meer stuk. Zo mooi dat dit samenvalt met ons 70 jarig jubileum!!!

We willen daarom ook iedereen enorm bedanken die een steentje heeft bijgedragen bij het behalen van al deze successen. Het zijn heel veel mensen geweest die belangeloos uren, dagen en maanden energie gestoken hebben in de tennisclub. Zonder vrijwilligers geen ‘t Laer. 

Kom dit samen met ons vieren tijdens de nieuwjaarsborrel op zaterdag 4 januari 2020 om 16.00 uur. En zet ook nogmaals de ALV van zaterdag 18 januari 2020 om 16.00 uur in de agenda. Die middag lichten we toe hoe al deze veranderingen samenkomen in het nieuwe jaar. 

Namens het bestuur, 

Iedereen nogmaals hartelijk dank voor alle inzet