// CLUBHUIS, BARDIENSTEN, TOSS en meer. – T.C. 't Laer

CLUBHUIS, BARDIENSTEN, TOSS en meer.

Beste leden,

Volgens de laatste berichten zou ons clubhuis op 1 juli a.s. weer open mogen. Dit houdt in dat alle ingeplande bardiensten / toezichtdiensten in de maand juni komen te vervallen. 

Vanaf 1 juli worden er weer bardiensten ingevoerd. Velen van u hebben hun drie verplichte bardiensten al ingevuld. Tot nu toe zijn daarvan veel uitgevallen.

Voor de leden die hun bardiensten nog niet hadden ingevuld: doe dit zo snel mogelijk, want de tijd begint te dringen. En: probeert u vooral in te schrijven voor de openstaande ochtend- en avonddiensten, aangezien het dan meestal druk is op de club.

ROLLUIK EN ZIJDEUR.

Er is inmiddels een rolluik geplaatst in het clubhuis. Ook als er geen bardienst aanwezig is, kunnen leden via de zijdeur naar binnen door hun KNLTB pas door de lezer te halen.

U heeft daarmee toegang tot toiletten, drinkwater en het afhangbord. Verder hangt er naast het afhangbord ook de bediening van de baanverlichting incl. een duidelijke instructie. Leden kunnen zelf de verlichting aan doen en ’s-avonds om 23:00 gaan de lichten automatisch uit.

BAAN RESERVEREN.

Het is verplicht om een baan te reserveren via de KNLTB Club app of via het afhangbord in het clubhuis.

KNLTB PASJES.

Uw KNLTB pas van vorig jaar is ook dit jaar geldig. U krijgt dit jaar geen nieuwe pas. Mocht u uw pasje kwijt zijn of hebben weggegooid dan kunt u een duplicaat aan vragen via ledenadministratie@tlaer.nl. Hieraan zijn echter wel kosten verbonden: 15,- euro per pasje.

INTRODUCEES.

Het introduceren van SENIOR leden die niet lid zijn van ‘t Laer is niet toegestaan totdat het clubhuis weer officieel open mag. De uitzondering hierop is de jeugd: zij mogen gratis een JUNIOR lid van een andere tennisclub uitnodigen.

TOSS.

De toss op dinsdag- en donderdagmorgen gaat weer vanaf 2 juni van start. Nico Meijer heeft zich bereid verklaard deze te organiseren, met in achthouding van de corona-regels (1,5 m. afstand etc.). Op dinsdag- en donderdagmorgen zijn er van 10.00 – 12.00 uur 3 banen gereserveerd. 

De vrijdagavond toss gaat mogelijk weer vanaf juli starten, als het clubhuis dan open mag.

Mede namens het bestuur van ’t Laer.

De Clubhuis Commissie.