// Club Informatie – T.C. 't Laer

Club Informatie

Tennisclub ´t Laer

Clubhuis                                        Driftlaan 3, 1251 KB Laren (035-5314677)
Secretariaat                                  Driftlaan 3, 1251 KB Laren
Bankrelatie                                   Rabobank Laren rek.nr NL96RABO0334935253
Website                                         www.tlaer.nl
Facebook                                      www.facebook.com/Tennisclub-t-Laer
Instagram                                    #tctlaer

Commissies

Commissie / functieNaamE-mailTelefoonnummer 
VoorzitterWard van Kampenvoorzitter@tlaer.nl06-22749269
SecretarisBea Trompettersecretaris@tlaer.nl
06-25045051
PenningmeesterRogier Homburgpenningmeester@tlaer.nl
Voorzitter Technische Commissie & JeugdcommissieLetty Faastc@tlaer.nl
06-29703072
JeugdcommissieLetty Faas & Marina Ferrantejc@tlaer.nl
ClubhuiscommissieJaap Montagnecc@tlaer.nl
SponsorcommissieGwen Koladersc@tlaer.nl
06-11929268
EvenementencommissieEes de Grootec@tlaer.nl
06-22233460
LedenadministratieRosalie Klinkhamerledenadministratie@tlaer.nl

ParkcommissieEes de GrootPark@tlaer.nl
06-22233460
Communicatie (o.a. Social Media, Website)Nicolette, Hedwig & Marinacommunicatie@tlaer.nl
´t Laer is een club voor en door leden!

Neem gerust contact op met een van de commissieleden, zij zijn blij met uw inbreng! De vrijwilligers maken vele activiteiten mogelijk. Nieuwe leden zijn daarbij van harte welkom om te helpen. Het is ook een manier om je extra snel thuis te voelen bij onze vereniging!

Historie

’t Laer is opgericht op 28 maart 1950 om in Laren, naast de algemene tennisvereniging, een rooms katholiek tennis alternatief te hebben. De eerste tijd werd gespeeld op gehuurde banen, maar al gauw gaf de gemeente het huidige stuk grond in erfpacht en werden de banen 1, 2 en 3 aangelegd. Het eerste clubhuis ´De Kist´ maakt nog steeds deel uit van onze accommodatie en is nu nog in gebruik als werkplaats voor onze groundsman, Klussenklup en tennisleraren.

De banen 4, 5 en 6 zijn in 1971 aangelegd en het huidige clubhuis is in datzelfde jaar in gebruik genomen. De club bloeide vanaf het begin. Door de jaren heen is, zoals met vele oorspronkelijke katholieke verenigingen, het “RK” weggevallen en is ’t Laer een algemene vereniging geworden. ´t Laer is een club waarbij zowel de recreatieve als de competitieve tennisser zich thuis kan voelen. Om te zorgen dat er voor ieder wat wils is, richten de Jeugdcommissie en Evenementencommissie zich vooral op gezelligheidsactiviteiten op tennisvlak binnen de vereniging en houdt de Technische commissie zich vooral bezig met activiteiten voor de competitieve tennisser. De opzet van deze activiteiten is zodanig dat, ongeacht de speelsterkte, het voor ieder lid mogelijk is om op een passende wijze deel te nemen aan deze leuke sport!

Tot de meer recreatieve evenementen behoren o.a. de donderdagmorgen- en vrijdagavondtoss, het openings- en slottoernooi, het maandagavond toernooi, het familietoernooi en het Daviscup weekend voor de jeugd. Daarnaast organiseert de Evenementencommissie o.m. een jaarlijkse fietsenrally. Kortom, ’t Laer is een bruisende club waar veel georganiseerd wordt en als u snel uw weg wilt vinden binnen onze club is er maar één advies: doe zoveel mogelijk mee aan deze activiteiten!

Accommodatie 

’t Laer is trots op zijn prachtig gelegen accommodatie. De club beschikt over zes gravelbanen met verlichting waardoor er tot 23.00 uur gespeeld kan worden.

Het clubhuis, met bar en uitgebreide keukenfaciliteiten wordt gebruikt om voor en na het spelen te verblijven, maar dient natuurlijk ook als ontmoetingspunt voor junior- en seniorleden. In de winter wordt het clubhuis deels gebruikt om te bridgen.

Organisatie

De vele activiteiten van ’t Laer worden aangestuurd door een aantal commissies met als overkoepelend orgaan het bestuur. Zowel het bestuur als de commissies worden hierbij geholpen door de professionele medewerkers (trainers en groundsman). Daarnaast helpen veel leden vrijwillig mee aan het succesvol invullen van vele taken binnen onze tennisclub. Wedstrijdtennis heeft de speciale aandacht. Dit beleid wordt vooral ten uitvoering gebracht via het deelnemen aan de competitie, het organiseren van drie open toernooien en de jaarlijkse clubkampioenschappen. Ter ondersteuning van dit beleid heeft ´t Laer twee beroeps tennisleraren. Daarnaast worden voor zowel senioren als junioren vele recreatieve toernooien en evenementen georganiseerd door de Technische en Jeugd Commissie. Het beleid en het jaarprogramma wordt door het bestuur jaarlijks, eind januari, voorgelegd aan de leden in de Algemene Ledenvergadering.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit meerdere leden zijnde de voorzitter, secretaris, penningmeester en de voorzitters van de diverse commissies.

Statuten en Huishoudelijke Reglement

Zoals elke vereniging kent ’t Laer Statuten en een Huishoudelijk Reglement, waarin de essentiële zaken van ’t Laer zijn vastgelegd. Voor geïnteresseerden is een kopie te verkrijgen bij onze secretaris (secretaris@tlaer.nl).

Commissies van ’t Laer

Voor meer informatie over de verschillende commissies van onze vereniging, kijk op Commissies.

Parkcommissie/Klussenklup

Deze commissie houdt zich bezig met de verbetering en verfraaiing van ons park en clubhuis.

De Babbelaer

Het clubblad van ’t Laer, in de vorm van een digitale nieuwsbrief,  verschijnt minimaal 8 keer per jaar. In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws van onze club. Om op de hoogte te blijven is het aan te bevelen uw email adres aan de ledenadministratie door te geven: ledenadministratie@tlaer.nl.

Competitie

Door ’t Laer wordt deelgenomen aan de landelijke en districtscompetities. Deze competities worden door de KNLTB georganiseerd aan het begin van het seizoen. Het gevolg hiervan is dat er gedurende deze periode soms beslag op de banen wordt gelegd. Een telefoontje naar het clubhuis geeft helderheid; of u kunt gebruik maken van de ClubApp van de KNLTB en hiermee een baan reserveren. Bent u geïnteresseerd om aan de competitie deel te nemen, dan kunt u bij de Competitieleider van de Technische commissie voor informatie terecht. Bij de indeling van de competitieteams wordt de speelsterkte van de deelnemers als leidraad gebruikt. Deze speelsterkte wordt bepaald door de speelsterkte in uw KNLTB profiel. De diverse competitieteams stellen het bijzonder op prijs als u langs komt en hen door uw aanwezigheid ondersteunt. En het is ook altijd erg gezellig op de club tijdens deze dagen. Voor de senioren zijn de competitie-dagen op vrijdagavond, zaterdag, zondag en woensdagavond. Voor de junioren is de competitie op zondag.

Toernooien

Gedurende het seizoen organiseert ´t Laer diverse toernooien waaraan iedereen mee kan doen. In de gezelligheidssfeer valt te denken aan: het Openingstoernooi, het Familie(pannenkoeken)toernooi, het Maandagavond Toernooi, de Daviscup (alleen voor de jeugd) en het Slottoernooi. In de “prestatie”-sfeer vormen de Clubkampioenschappen, zowel voor junioren als senioren, en de befaamde Open Toernooien (categorie 2-3-4-5-6 en 5-6-7-8) het hoogtepunt. Daarnaast is er ook het goed bezochte Open Jeugdtoernooi. De opzet van onze clubkampioenschappen is zo gekozen dat, welke speelsterkte u ook hebt, u kunt meedingen naar de titel op uw niveau.

Afhangbord en ledenpasjes

Het reserveren van een baan om daarop te kunnen spelen doet u door met uw spelerspasje te ´pinnen´ bij het digitale afhangbord dat u vindt in ons clubhuis. Instructie treft u aan bij het bord. Deze spelerspasjes zijn uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB), waar elk ’t Laer-lid automatisch is ingeschreven en dient getoond te worden wanneer u deelneemt aan open toernooien van andere verenigingen. Ook is het mogelijk om een baan te reserveren via de KNLTB ClubApp.

Toss

Op donderdagmorgen van tien tot twaalf en op vrijdagavond van half acht tot elf uur wordt er getosst op ’t Laer, d.w.z. iedereen die wil tennissen kan komen en wordt ingedeeld om te dubbelen. Uiteraard zijn alle nieuwe leden welkom.

Bardienst

´t Laer kent het systeem van verplichte bardiensten voor alle seniorleden. Dit houdt in dat ieder lid per seizoen drie bardiensten voor zijn rekening neemt. Deze bardiensten worden in overleg met u, voor de aanvang van het seizoen, door de Clubhuiscommissie vastgelegd. De ervaring heeft geleerd dat de leden over het algemeen met plezier hun bardienst “draaien” en voor nieuwe leden is het een andere manier om ’t Laer en vooral zijn leden te leren kennen. Indien u, onverhoopt, hieraan niet kunt of wilt deelnemen kunt u deze diensten, eveneens voor de aanvang van het seizoen, bij de Clubhuiscommissie afkopen voor 25 euro per bardienst. Voor leden die hun afgesproken bardienst niet vervullen hebben we met elkaar afgesproken een boete van 45 euro per dienst door te berekenen. Gelukkig komt dit in de praktijk bijna niet voor, omdat iedereen zich realiseert dat bij niet op komen dagen, de club, de Clubhuiscommissie en vooral het medelid dat de voorgaande bardienst vervult, hiervan veel hinder ondervinden.

Gedragsregels
Deze zijn simpel; let op uw kinderen, ruim uw eigen rommel op, breng lege kopjes en glazen naar de bar, etc. etc… De verantwoording voor het clubhuis ligt bij de beheerders en/of diegenen die bardienst hebben. Hun instructies zijn bindend en ieder lid heeft zich hieraan te houden. Uiteraard volgt ’t Laer op en rond de tennisbaan de gedragsregels van ‘Fair Play in Tennis’ van de KNLTB.

Parkeerterrein en fietsenstalling

’t Laer beschikt over een parkeerterrein voor zo’n veertig auto’s, mits een ieder zijn wagen “fatsoenlijk” parkeert. In uw eigen belang raden we u aan geen waardevolle spullen achter te laten en uw auto af te sluiten. Dat laatste geldt ook voor uw fiets die in de fietsenstalling naast de oefenmuur geplaatst kan worden.

Beëindiging lidmaatschap / Buitengewoon lidmaatschap

Wanneer u onverhoopt uw lidmaatschap wenst te beëindigen dient u dat schriftelijk vóór 1 december van elke kalenderjaar bij onze ledenadministratie te doen. Als u om welke reden dan ook denkt het volgende seizoen niet te kunnen tennissen maar toch lid wilt blijven van ’t Laer dan kunt u, eveneens vóór 1 december van elk kalenderjaar, dat schriftelijk melden bij onze ledenadministratie. U wordt dan buitengewoon lid. Dit wil zeggen dat u niet kunt tennissen op ons park maar verder aan alle andere activiteiten kunt meedoen. (ledenadministratie@tlaer.nl)

Baanreglement

Overdag, tot 19 uur, zijn alle banen vrij voor senioren en junioren. ’s Avonds, na 19 uur, zijn de banen 1,2,3 en 4 voor senioren, baan 5 voor zowel senioren als junioren en baan 6 voor junioren. Deze indeling geldt slechts indien de banen niet ten behoeve van clubactiviteiten zijn bezet zoals training, toernooien, toss, etc..

Iedereen mag afhangen op elke, niet in gebruik zijnde baan en zijn speeltijd uitspelen. Afhangen is slechts mogelijk voor minimaal 2 spelers tegelijk.

Tennisballen worden niet door de club verstrekt.

– U mag voor uw medespeler(s) een baan afhangen, maar u dient op het park te blijven,

– U dient op een aansluitende tijd af te hangen,

– U dient op de afgehangen tijd te gaan spelen.

– De clubhuisklok geeft de bindende tijd aan.

– De speelduur voor een enkelspel is een half uur.

– De speelduur voor een dubbelspel is 45 minuten. 

U bent verplicht om na het spelen de baan te slepen.

Op de baan is het dragen van tenniskleding verplicht.

De parkbeheerder, de clubhuisbeheerder(s), de trainer en de dienstdoende barleden hebben, namens het bestuur, het recht en de plicht om, indien nodig, corrigerend op te treden en kunnen overgaan tot het opleggen van een speelverbod. In gevallen waarin niet is voorzien, wendt u zich tot de clubhuisbeheerder(s) c.q. bardienst. Hun uitspraak is bindend.

Introduceren

Introduceren van niet-leden is mogelijk echter alleen op die momenten dat het niet ten koste gaat van de speelmogelijkheden van leden of tijdens officiële club-activiteiten. De beslissing of introduceren wel of niet mogelijk is ligt bij de clubhuis-beheerder. Voor elke introducé(e) dient een introductiepas aangeschaft te worden bij de bar. De afgesproken vaste tarieven zijn: Senioren: 10 euro per dag; Junioren: 2,50 euro per dag.

– Alle leden en zomerleden kunnen introduceren.

– Een lid kan maximaal per keer drie niet-leden introduceren.

– Elk niet-lid kan maximaal 4 maal per seizoen geïntroduceerd worden.

– Op elke introducé(e) is het baanreglement van toepassing.

– Het introducerende lid is verantwoordelijk voor alle gedragingen van zijn of haar introducé(es) op ons park

Wijze van introduceren

Het introducerende lid meldt zich bij de clubhuisbeheerder(s) c.q. bardienst. Na het betalen van de introductiegelden ontvangt het introducerende lid de genummerde introductiepasjes. Na afloop van het introduceren levert het introducerende lid de introductiepasjes weer in bij de bar.

Leden die zich niet aan deze afspraken houden, kunnen door het bestuur een boete van 25 euro opgelegd krijgen. In gevallen waarin niet is voorzien, wendt u zich tot de clubhuisbeheerder c.q. bardienst. Hun uitspraak is bindend.

Tenslotte ……

Dit informatiebulletin is zeker niet compleet maar geeft een inzicht wat u van ’t Laer en ’t Laer van u mag en kan verwachten. Als u verdere vragen hebt kunt u altijd bij één van onze bestuursleden terecht.

Veel tennisplezier bij ’t Laer!

Enige huisregels