// Babbelaer – Januari 2016 – T.C. 't Laer

Babbelaer – Januari 2016


Januari 2015

Algemene Ledenvergadering (ALV) – Herinnering

Bij deze hebben wij het genoegen U uit te nodigen tot het bijwonen van de op DINSDAG 26 januari 2016 te houden jaarlijkse ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) in ons clubhuis,

AANVANG: 20.00 UUR.

De op de vergadering betrekking hebbende stukken kunt U vinden op onze website met uitzondering van de jaarrekening 2015, Balans 2015, de begroting 2016 en de lange termijn planning van de voorgenomen/benodigde investeringen. Deze vergaderstukken zijn aan eerder verstuurder e-mail toegevoegd als bijlage.

Ten aanzien het stellen van tegenkandidaten van de door het bestuur voorgestelde  kandidaten voor de opvolging van de aftredende bestuursleden: Pim Walter (Clubhuiscommissie), Martijn ten Kroode (Technische Commissie) en Carel van Hest (Voorzitter);  zie de stukken behorend bij agendapunt 16 op onze website.

Namens het bestuur tot 26 januari:

Carel van Hest, voorzitter
Frits Meijers, secretaris.

Tennis Clinic 30 januari en 6 februari

Beste spelers van TC ’t Laer,

Op  30 januari en 6 februari organiseren de trainers van TC ‘t Laer, Johan Madsen en Philip Bisschop, 2 tennis clinic’s in tennis hal Sprokkelenburg. 30 januari organiseren zij voor alle jeugdleden een Grand Slam Kids clinic en op 6 februari organiseren voor alle senioren leden een Grand Slam Open clinic. Het thema van beide clinic’s is de Australian Open.

Wat is het plan?

14.45 – 15.00 Aanvang

15.00 – 16.00 Enkel spel + video analyse

16.00 – 17.00 Dubbel spel wedstrijd situaties

Wij horen graag of je erbij bent!
Je kunt tot 25 januari per email bij ons aanmelden.
E-mail: trainers@tlaer.nl

Met sportieve groet,
Johan Madsen +31653303796  & Philip Bisschop +31624375305

Waar?

Tennis Hal Sprokkelenburg

Schapendrift 66, 1251 XH Laren

De bijdrage van de clinic zijn 20 euro per persoon. Dit kan contant worden meegenomen op de dag zelf.

Tot 30 januari & 6 februari!

Met sportieve groet,

Philip Bisschop

Trainer RG sports Tennis Academy

>>> TOT SLOT

De Babbelaer verschijnt elke maand, of vaker als we nieuwtjes hebben. Heb je iets te melden? Stuur dit dan aan de redactie. Tot de volgende Babbelaer!! Wil je de Babbelaer in de toekomst niet meer ontvangen of je adresgegevens wijzigen? Stuur de ledenadministratie dan een e-mail.

Check onze website en/of facebook pagina voor het laatste nieuws.