// Babbelaer januari 2014 – T.C. 't Laer

Babbelaer januari 2014

 

15 januari

>>> Belangrijke informatie

Beste leden van ’t Laer,

Per 1 januari 2014 is het toezicht op de uitvoering van de drank- en horecawet in handen gegeven van de gemeente Laren.

Wij zijn als vereniging genoodzaakt de nieuwe wet- en regelgeving te volgen. Effecten van deze wet- en regelgeving zijn onder meer:

 • Geen alcohol aan personen onder de 18 jaar.
 • Bij twijfel legitimatie vragen aan personen onder de 25 jaar.
 • Alcohol door iemand boven de 18 jaar besteld, mag niet doorgegeven worden aan personen onder de 18 jaar, de barmedewerker is hiervoor aansprakelijk en verantwoordelijk.

Een belangrijke verandering dit seizoen is dat iedere barmedewerker in het bezit dient te zijn van het ‘certificaat verantwoord alcohol schenken’.

Onderstaand staat uitgelegd hoe u aan dit certificaat kunt komen:

 1. Ga naar http://www.nocnsf.nl/iva.
 2. Lees de informatie op de website
 3. Voer de test uit op de website
 4. Van de 20 vragen dient u er 16 goed te hebben om gecertificeerd te worden.
 5. Heeft u meer dan 4 vragen fout, dan kunt u de test doen opnieuw doen, u krijgt wel andere vragen.
 6. Heeft u de test goed volbracht, dan kunt u uw certificaat uitprinten en wordt er een certificaat verzonden naar de barverantwoordelijke van ’t Laer.

Hieronder een opsomming van de handelingen welke verricht dienen te worden om een certificaat te bemachtigen.

Voornaam……………………………
Tussenvoegsel…………………….
Achternaam………………………..
Geboorte datum…………………
E- mail adres deelnemer…….
E-mail adres barverantwoordelijke….pim.walter1944@gmail.com
Naam vereniging…….Tennisvereniging ’t Laer.
Aangesloten bij welke bond…. KNLTB (scrollen).
Naam barverantwoordelijke….. Pim Walter.

Kopie van het certificaat gaat automatisch naar de barverantwoordelijke, die een witte map achter de bar legt, waarin de namen van de gekwalificeerden en de certificaten zitten, zodat deze bij controle getoond kunnen worden.

Alle leden met bardienstplicht moeten deze test vóór 15 maart 2014, maken. Voor diegenen die deze test niet zelf online kunnen maken is er een commissie in het leven geroepen om u hierbij te helpen.

Er wordt vanzelfsprekend wel van u verwacht dat u kennis heeft genomen van de nieuwe regels.

De commissie bestaat uit:

Ageeth Dierdorp
Giel Hilhorst
Wim Stokvis
Pim Walter
Vanaf de verschijning van dit bericht is het mogelijk technische ondersteuning te vragen, respectievelijk daar gebruik van te maken, in het clubhuis op:

 • Dinsdag van 9.30 – 12.00 uur.
 • Vrijdag van 9.30 – 12.00 uur.

Indien u op 15 maart 2014 niet beschikt over het ‘certificaat verantwoord alcohol schenken’ dan mag u absoluut GEEN bardienst draaien en zijn wij genoodzaakt als vereniging € 75,00 bij u in rekening te brengen voor de afkoop van uw bardiensten. Wij vragen hiervoor uw begrip. Ook onze club moet zich houden aan de wet- en regelgeving, doen wij dit niet dan staat onze vergunning op het spel, zijn wij genoodzaakt het clubhuis te sluiten en dienen wij over te gaan tot een structurele contributie verhoging.

Als clubhuiscommissie vertrouwen wij daarom op uw aller inzet en medewerking.

De clubhuiscommissie.

>>> TOT SLOT

De Babbelaer verschijnt elke maand! Heeft u iets te melden? Stuur dit dan aan redactie@tlaer.nl. Tot de volgende Babbelaer!! Wilt u de Babbelaer in de toekomst niet meer ontvangen of uw adresgegevens wijzigen. Mail ons op ledenadministratie@tlaer.nl.U kunt ons ook bereiken via de contact pagina op onze site.