// Babbelaer – februari 2014 – T.C. 't Laer

Babbelaer – februari 2014

5 februari

>>> Bardiensten en ‘Verantwoord Alcohol Schenken’

Certificaat Verantwoord Alcohol Schenken

Sinds onze oproep in januari hebben een kleine 100 leden online hun ‘Certificaat verantwoord alcohol schenken’ behaald.
Heeft u de test nog niet gedaan? Doe dit dan vóór 15 maart 2014. Het behalen van een certificaat is noodzakelijk om bardiensten te mogen draaien. De test vult u online in:

1) Ga naar http://www.nocnsf.nl/iva en lees de informatie op de website
2) Voer de test uit
3) Van de 20 vragen dient u er 16 goed te hebben om gecertificeerd te worden.
4) Heeft u meer dan 4 vragen fout, dan kunt u de test doen opnieuw doen, u krijgt wel andere vragen.
5) Heeft u de test goed volbracht, dan kunt u uw certificaat uitprinten en wordt er een certificaat verzonden naar de barverantwoordelijke van ’t Laer.

Meer informatie over deze nieuwe regelgeving vindt u op http://www.tlaer.nl.

Bardiensten 2014
Vanaf zaterdag 8 maart kunt u online uw bardiensten invullen via http://www.afhangbord.nl. Op zaterdag 15 maart is het clubhuis geopend tussen 10.00 en 14.00 uur en kunt u uw bardiensten ter plekke opgeven.
>>> TOT SLOT
De Babbelaer verschijnt vanaf maart 2014 weer elke maand! Heeft u iets te melden? Stuur dit dan aan redactie@tlaer.nl. Tot de volgende Babbelaer!! Wilt u de Babbelaer in de toekomst niet meer ontvangen of uw adresgegevens wijzigen. Mail ons op ledenadministratie@tlaer.nl.