// Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – T.C. 't Laer

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Beste lid van ’t Laer,

Vanaf 25 mei gaat er een nieuwe privacywet van kracht, namelijk de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Voor meer informatie, verwijs ik graag naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

!!!!Dit betekent dat wij een bevestiging nodig hebben, voor het wel of niet opslaan van uw gegevens!!!!

Om te zorgen dat onze administratie en processen conform de AVG wetgeving zijn, vragen wij middels onderstaand formulier uw toestemming om uw gegevens in ons bestand te laten staan.Β Uiteraard worden deze gegevens nooit verstrekt aan derden, zonder uw toestemming. Uitzondering hierop is de KNLTB voor het registeren van het bondslidmaatschap.

Wanneer u uw gegevens wilt laten verwijderen uit ons bestand, gelieve dit ook te bevestigen in het formulier. Onze ledenadministratie neemt dan contact op om dit verder te bespreken.