// Algemene Ledenvergadering – T.C. 't Laer

Algemene Ledenvergadering

AGENDA

Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van onze jaarlijkse ALV.

Datum : 30 januari 2019 a.s.
Aanvang om 20:00 uur.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2018
 5. Jaarverslag 2018 van het bestuur
 6. ……………………………….de Technische Commissie
 7. ……………………………….de Jeugdcommissie
 8. ……………………………….de Clubhuiscommissie
 9. ……………………………… de Evenementencommissie
 10. ……………………………… de Ledenadministratie
 11. ……………………………… het Parkcommissaris & Klusklup
 12. ……………………………… de Communicatiecommissie
 13. ……………………………… de Sponsorcommissie
 14. Financieel jaarverslag 2018
  1. Budget versus Realiteit
  2. Toelichting resultaten
  3. Bevindingen kascommissie
 15. Benoeming ‘’Kanjer van het jaar’’
 16. Samenstelling van het bestuur 2019
 17. Vaststelling begroting en contributies voor 2019.
  1. Begroting 2019
  2. Contributies 2019
  3. Investeringen/Afschrijving 2019 en 2021
  4. Benoeming kascommissie 2019
 18. Samenstelling Commissies 2019
 19. Toelichting bestuur toekomst T.C. ’t Laer
 20. Presentatie Jaarkalender 2019
  1. Excel versie (voorlopig)
 21. Rondvraag
 22. Sluiting

Na punt 15 zal er een korte pauze ingelast worden!

De bijlagen (PDF bestanden) voor de vergadering zijn te openen door op het agenda punt te klikken. Voor punt 14 en 17 zijn de details per e-mail verstuurd. Heeft u deze niet ontvangen, kunt u deze aanvragen via beheerder@tlaer.nl of penningmeester@tlaer.nl