// Algemene Ledenvergadering – T.C. 't Laer

Algemene Ledenvergadering

AGENDA

Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van onze jaarlijkse ALV.

Datum : 31 januari a.s.
Aanvang om 20:00 uur.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017
 5. Jaarverslag 2017 van het bestuur
 6. ……………………………….de Technische Commissie
 7. ……………………………….de Jeugdcommissie
 8. ……………………………….de Clubhuiscommissie
 9. ……………………………… de Evenementencommissie
 10. ……………………………… de Ledenadministratie
 11. ……………………………… het Parkcommissariaat
 12. ……………………………… de Communicatiecommissie
 13. ……………………………… de Sponsorcommissie
 14. Financieel jaarverslag 2017
  1. Budget versus Realiteit
  2. Toelichting resultaten
  3. Bevindingen kascommissie
 15. Benoeming ‘’Kanjer van het jaar’’
 16. Samenstelling van het bestuur 2018
 17. Vaststelling begroting en contributies voor 2018.
  1. Begroting 2018
  2. Contributies 2018
  3. Investeringen/Afschrijving 2018/2021
  4. Benoeming kascommissie 2018
 18. Samenstelling Commissies 2018
 19. Toelichting bestuur toekomst T.C. ’t Laer
 20. Presentatie Jaarkalender 2018
  1. Excel versie (voorlopig)
 21. Rondvraag
 22. Sluiting

Na punt 16 zal er een korte pauze ingelast worden!

De bjlagen (PDF bestanden) voor de vergadering zijn te openen door op het agenda punt te klikken. Voor punt 14 en 17 is alleen de toelichting beschikbaar op onze website, de details zijn per e-mail verstuurd. Heeft u deze niet ontvangen, kunt u deze aanvragen via beheerder@tlaer.nl