// Algemene Ledenvergadering – T.C. 't Laer

Algemene Ledenvergadering

AGENDA

Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van onze jaarlijkse ALV.

Datum : 30 januari 2021 a.s.
Aanvang om 15:00 uur.
Locatie: Online / Digitaal

 1. Een virtuele ALV, hoe werkt dit en wat zijn de regels
 2. Opening en vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen Algemene Ledenvergadering 2020
 6. Jaarverslag 2020 van het bestuur
 7. ,,               ,,     ,,     de Technische Commissie
 8. ,,               ,,     ,,     de Jeugdcommissie
 9. ,,               ,,     ,,     de Clubhuiscommissie
 10. ,,               ,,     ,,     de Evenementencommissie
 11. ,,               ,,     ,,     de Ledenadministratie
 12. ,,               ,,     ,,     het Parkcommissaris en Klusklup
 13. ,,               ,,     ,,     de Communicatiecommissie
 14. ,,               ,,     ,,     de Sponsorcommissie
 15. Financieel jaarverslag 2020
  15a Jaarcijfers
  15b Toelichting jaarcijfers
  15c Bevindingen kascommissie
 1. Benoeming ‘’Kanjer van het jaar’’
 2. Samenstelling van het bestuur 2021
 3. Tennis Alles-in-1 (junioren)   
 4. Vaststelling begroting en contributies voor 2021
  19a Begroting 2021
  19b Toelichting begroting 2021
  19c Contributies 2021
  19d Investeringen/Afschrijving 2021/2023
  19e Benoeming kascommissie 2021
 1. Samenstelling Commissies 2021
 2. Presentatie Jaarkalender 2021
 3. Toelichting bestuur toekomst T.C. ‘t Laer
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

De documentatie voor de ALV is beschikbaar, klik hier. Deze versie is zonder de financiële resultaten. Mocht u als lid, deze niet hebben gekregen en toch willen ontvangen, stuur dan een mail naar alv@tlaer.nl.

De jaar kalender 2021 in excel versie, klik hier.