// Algemene Ledenvergadering – T.C. 't Laer

Algemene Ledenvergadering

AGENDA

Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van onze jaarlijkse ALV.

Datum : 18 januari 2020 a.s.
Aanvang om 16:00 uur.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2019
 5. Jaarverslag 2019 van het bestuur
 6. ……………………………….de Technische Commissie
 7. ……………………………….de Jeugdcommissie
 8. ……………………………….de Clubhuiscommissie
 9. ……………………………… de Evenementencommissie
 10. ……………………………… de Ledenadministratie
 11. ……………………………… het Parkcommissaris & Klusklup
 12. ……………………………… de Communicatiecommissie
 13. ……………………………… de Sponsorcommissie
 14. Financieel jaarverslag 2019
  1. Budget versus Realiteit
  2. Toelichting resultaten
  3. Bevindingen kascommissie
 15. Benoeming ‘’Kanjer van het jaar’’
 16. Samenstelling van het bestuur 2020
 17. Vaststelling begroting en contributies voor 2020.
  1. Begroting 2020
  2. Contributies 2020
  3. Investeringen/Afschrijving 2020 en 2022
  4. Benoeming kascommissie 2020
 18. Samenstelling Commissies 2020
 19. Toelichting bestuur toekomst T.C. ’t Laer
 20. Presentatie Jaarkalender 2020
  1. Excel versie (voorlopig)
 21. Rondvraag
 22. Sluiting

Na punt 15 zal er een korte pauze ingelast worden!

Alle bijlagen (PDF bestand) voor de vergadering zijn te openen door hier te klikken. Voor punt 14 en 17 zijn de details per e-mail verstuurd. Heeft u deze niet ontvangen, kunt u deze aanvragen via penningmeester@tlaer.nl