// Algemene Ledenvergadering 2014 – T.C. 't Laer

Algemene Ledenvergadering 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING TC ’t LAER DD 28 JANUARI 2014

AGENDA

Aanvang om 20:00 uur.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen van de voorzitter
 3. Ingekomen stukken
 4. Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering d.d.  29 januari 2013
 5. Jaarverslag Bestuur 2103
 6. Jaarverslag Technische Commissie 2013
 7. Jaarverslag Jeugdcommissie 2013
 8. Jaarverslag Clubhuiscommissie 2013
 9. Jaarverslag Evenementencommissie 2013
 10. Jaarverslag Ledenadministratie 2013
 11. Jaarverslag Parkcommissariaat 2013
 12. Jaarverslag Communicatiecommissie 2013
 13. Jaarverslag Sponsorcommissie 2013
 14. Financiëel jaarverslag 2013
 15. Samenstelling 2014 van het bestuur
 16. Kanjer van het Jaar
 17. P a u z e
 18. Vaststelling begroting en contributies 2014
 19. Effecten nieuwe drank- en Horecawetgeving
 20. Samenstelling commissies
 21. Presentatie Jaarkalender 2014
 22. Rondvraag
 23. Sluiting

De bijlagen voor de vergadering zijn te openen door op het agenda punt te klikken met de muis. Voor punt 14 en 18 zijn geen bijlagen beschikbaar, deze zijn per post bij de leden thuisbezorgd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de verschillende punten om de bijlage(n) te openen.