// AGENDA ALV 2020 – T.C. 't Laer

AGENDA ALV 2020

Beste leden van T.C. ’t Laer,

Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van onze jaarlijkse ALV,

te houden op

                 ZATERDAG 18 JANUARI 2020

in ons clubhuis, aanvang te 16.00 uur.

De agenda en de notulen van de vorige vergadering  kunt hieronder vinden.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur

Ward van Kampen (voorzitter)

Bea Trompetter (secretaris)