// 25-03 Update corona maatregelen, contributie en meest gestelde vragen – T.C. 't Laer

25-03 Update corona maatregelen, contributie en meest gestelde vragen

Beste leden,

Het kabinet heeft in de strijd tegen het coronavirus nieuwe maatregelen getroffen. Bijeenkomsten en evenementen (zoals competitie en toernooien) zijn nu verboden tot 1 juni. Voor sportclubs geldt nog steeds dat ze gesloten zijn t/m 6 april.

Een paar dagen geleden is de contributie via automatische incasso geïnd. Het voelt natuurlijk vreemd om te betalen als er niet gespeeld kan worden. Tegelijkertijd vragen wij jullie begrip en hulp door het accepteren van de consequenties van deze crisis.

Dit is hét moment om met elkaar onze club te steunen en gezond te houden, zodat er de komende jaren nog getennist kan worden met veel plezier en saamhorigheid.

Mochten er nog vragen zijn over de contributie, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester via penningmeester@tlaer.nl.

Meest gestelde vragen

1. Is ‘t Laer geopend?
Nee, wij zijn voorlopig gesloten tot 6 april 2020 en er mag geen gebruik gemaakt worden van het park.

2. Hoe lang blijft ‘t Laer gesloten?
Op last van de overheid zijn wij in ieder geval gesloten tot en met 6 april. Afhankelijk van hoe de situatie zich verder ontwikkelt kan deze datum veranderen.

3. Tennistrainingen via Tennis Academy Kockx
Op z’n vroegst beginnen de trainingen op dinsdag 7 april, maar we houden er serieus rekening mee dat we pas later in het seizoen kunnen beginnen.
Uiteraard blijven de inschrijvingen en opgegeven beschikbaarheid staan, en zal de tennisschool geen lessen in rekening brengen die door toedoen van de corona-maatregelen op dit moment niet gegeven kunnen worden. Zodra er meer zicht is op het starten van de lessen zullen wij het lesrooster publiceren.

4. Krijg ik (een deel) van mijn lidmaatschapsgeld terug omdat ‘t Laer gesloten is?
Kosten die gedekt worden met de contributie blijven doorlopen (banen aanleg, onderhoud etc.). In sommige gevallen is er sprake van lagere kosten, maar er is ook zeker sprake van hogere kosten en minder inkomsten. Ook zijn dit jaar investeringen gedaan, zoals het plaatsen van ledlampen, een rolluik in het clubhuis en nieuwe scorebordjes.

Iedereen in de sport wordt door de maatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. Laten we dat vooral samen zien op te lossen, samen met de gemeente, de rijksoverheid en NOC*NSF. Momenteel wordt er een eerste impactanalyse gemaakt door NOC*NSF en de sportbonden over de financiële gevolgen van de situatie rondom het coronavirus.
Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen wij handelen conform het advies van NOC*NSF. Ook in relatie tot de contributie voor dit seizoen.
Wij spreken u aan op uw loyaliteit en vragen om uw begrip voor deze vervelende situatie.

5. Hoe nu verder?
Als bestuur bekijken we de eventuele financiële gevolgen en zijn we diverse scenario’s aan het bekijken. We volgen de berichtgeving van de overheid op de voet en daaropvolgend de beslissingen van de KNLTB. Verder hebben wij ook regelmatig contact met de gemeente/burgemeester over de stand van zaken.

6. Ik wil mijn lidmaatschap bij ‘t Laer opzeggen, kan dat?
Wat jammer om te horen dat u uw lidmaatschap op wilt zeggen. Wij hanteren de reguliere opzegvoorwaarden, waarbij geldt dat opzeggingen vóór 1 december van het lopende jaar (in dit geval 2020) worden verwerkt en ingaan per 1 jan. 2021.

Hartelijk voor uw begrip.

Namens het bestuur,
Ward van Kampen
Voorzitter T.C. ‘t Laer