// Ledenadministratie – T.C. 't Laer

Ledenadministratie

Lid worden

Klik hier voor het ONLINE inschrijfformulier of

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten van contributie en trainingen voor het seizoen 2018:

Contributies 2018

OmschrijvingGeboortejarenBedrag
Senioren1996 of eerder€ 210,=
Jong senioren (t/m 22 jr.)1996 t/m 2000€ 155,=
Junior A (vanaf 9 jaar)2001 t/m 2009€ 135,=
Junior B (t/m 8 jr.)vanaf 2010€ 60,=
Buitengewoon*€ 50,=
*Buitengewoon lid
Buitengewone leden zijn leden die door bepaalde omstandigheden niet in staat zijn te spelen. Je bent niet speelgerechtigd, dus mag je geen gebruik maken van de tennisbanen. Je behoudt wel  – tegen een verlaagde contributie – dezelfde rechten en verplichtingen als de senior- en juniorleden.

Familiekorting:
Familie korting geldt vanaf het 3de volledige (jr/sr) lidmaatschap bij onze vereniging. De korting betreft 25 euro op de contributie van het 3de volledige lid. Indien van toepassing krijgen het 4de en 5de volledige lidmaatschap binnen één familie ook 25 euro korting op hun contributie. Verrekening zal plaatsvinden in overleg met onze penningmeester.

Korting aanbrengen nieuwe leden:
Indien een lid van onze vereniging een nieuw lid aanbrengt, ontvangt het aanbrengende lid in het volgend seizoen € 25,= korting op zijn contributie, onder voorwaarde dat het aangebrachte lid het volgende seizoen nog volledig lid is van onze vereniging.

Voor overige vragen kunt U contact opnemen met de ledenadministratie of gebruik de contact pagina.